Leczenie Ortodontyczne Stomo Clinic Recepcja

Cennik leczenia ortodontycznego we Wrocławiu

Konsultacja ortodontyczna

Wstępny plan leczenia + przedstawienie kosztów leczenia ortodontycznego
300,00 zł

Diagnostyka ortodontyczna

Wykonanie skanu uszeregowania zębów – skanery wewnątrz- i zewnątrzustne
200,00 zł

Leczenie Ortodontyczne nakładkami

Kompleksowe leczenie obu łuków zębowych
I oraz II faza leczenia ortodontycznego

wizyty kontrolne ortodontyczne
stripping
mikroimplanty

Zastosowanie innych technik ortodontycznych
23 700,00 zł

Aparat ortodontyczny ruchomy dla dzieci

1200,00 zł

Demontaż aparatu ortodontycznego

1 łuk zębowy
300,00 zł